Welcome bij ProCaLung - Het Project over longkanker

Een Belgisch nationaal radiotherapie-oncologie kwaliteitsbewakingsprogramma voor stadium III niet-kleincellige longkanker.

Een project van het Belgische College van geneesheren voor de centra voor radiotherapie, in nauwe samenwerking met de Stichting Kankerregister.

Op deze website vindt u: